Konzumirajte grožđe i zaštitite vašu kožu

Istraživači su u grožđu pronašli nekoliko sastojaka koji mogu poboljšati zaštitu kože od oštećenja od sunca. Sada znanstvenici sa Sveučilišta u Barceloni i Španjolskog nacionalnog istraživačkog vijeća pozivaju proizvođače da često uvode grožđe i njegove derivate u kremu za sunčanje.

Ultraljubičasto zračenje sunca vodeći je uzrok kožnih bolesti i dovodi do raka kože, opeklina, bora i preranog starenja kože. Kao što su pokazali rezultati rada, neke su komponente grožđa sposobne smanjiti štetu na stanicama od djelovanja ultraljubičastog zračenja. Pod utjecajem ultraljubičastog zračenja u stanicama se oslobađaju reaktivne vrste kisika (ROS) – ioni kisika i slobodni radikali. Ti spojevi oksidiraju makromolekule kao što su lipidi i DNA i pokreću reakcije koje dovode do stanične smrti.

Znanstvenici su pokazali da neki polifenoli grožđa (flavonoidi) usporavaju stvaranje reaktivnih vrsta kisika u stanicama ljudske kože pod utjecajem dugog (UV-A) i srednjeg (UV-B) ultraljubičastog zračenja. Laboratorijski rezultati objavljeni su u Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Kao rezultat inhibicije stvaranja ROS-a polifenolima, usporava se aktivacija enzima JNK i p38, koji pokreću procese koji vode do stanične smrti, sažima biokemičar sa Sveučilišta u Barceloni i voditelj istraživačkog projekta Marta Cascante. Pokazalo se da što je veći stupanj polimerizacije flavonoida, to više stvaraju galnu kiselinu i veća je njihova zaštitna sposobnost. Ovi ohrabrujući rezultati trebali bi pomoći farmakolozima u razvoju biljnih ekstrakata na bazi polifenola za nove kreme za sunčanje.

Odavno je primijećeno kako grožđe inhibira starenje kože i stvaranje bora. I u mnogim kozmetičkim pripravcima ovo se svojstvo uspješno koristi već nekoliko desetljeća. No, tek sada je mehanizam djelovanja spojeva iz grožđa na kožu postao jasan, što znanstvenicima omogućuje značajno poboljšanje njegovog zaštitnog učinka.

Objavljeno dana